JOY titellogo MEDITATIE WEB

MINDFULNESS  by Roos

“Just watch this moment, without trying to change it at all. What is happening? What do you feel? What do you see? What do you hear?” – John Kabat-Zinn

pompoenMindfulness betekent milde en open aandacht schenken aan het huidige moment, zonder daar over te hoeven te oordelen en zonder iets aan je ervaring te hoeven veranderen. Mindfulness is aanwezig blijven. 'Wakker worden', om beter te kunnen zien wat zich in- en aan je voordoet. Het is een levenshouding die je kunt trainen en die je zal helpen om meer vreugde en vrijheid te ervaren. Je krijgt meer oog voor keuzemomenten uit het leven waardoor je helderder leert zien waar je wel of geen invloed op hebt.

Om aandachtig en vriendelijk in het moment te blijven is oefening nodig. Onze aandacht wordt voortdurend en automatisch naar het verleden of de toekomst getrokken, waardoor we niet meer aanwezig zijn. Om in het hier en nu te kunnen blijven is het dus nodig onze “aandachtsspier” trainen. John Kabat-Zinn ontwikkelde een 8- weeks trainingsprogramma om op een effectievere manier om te kunnen gaan met stress, vermoeidheid, lichamelijke klachten en pijn. Je zult gaan ontdekken hoe de menselijke geest werkt; hoe onze oordelen en gedachten vaak de oorzaak zijn van geestelijke en lichamelijke pijn. In plaats van weerstand op te bouwen leer je een nieuwe houding aan door juist naar deze gedachten en moeilijke gevoelens toe te bewegen en met vriendelijkheid aanwezig te blijven bij wat je ervaart.

Roos organiseert deze training regelmatig. Kijk voor meer informatie over de volgende training bij onze workshops.

 

Meedoen?