JOY titel logo corporate

 

Bij &JOY snappen we dat de privacy van jouw persoonsgegevens belangrijk is. Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, jij dus. Onze privacyverklaring voldoet aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels). Het is belangrijk dat je weet waarom er wat met jouw persoonsgegevens gebeurt en welke controle jij daarover hebt.

&JOY is een samenwerking van verschillende zelfstandig ondernemers. Bij elke activiteit vermeld op de website kun je terugvinden wie de activiteit uitvoert. Mocht je deelnemen aan een activiteit van een van de teamleden en je meldt je aan via onze website, dan informeren wij het betreffende teamlid hierover. Uiteraard kan je het betreffende teamlid vragen naar zijn of haar regelingen als zelfstandig ondernemer omtrent jouw privacy. De privacyverklaring van &JOY betreft de activiteiten van de initiatiefnemers, Arnoud & Sam.

Als je ons een bericht stuurt via onze website vragen wij naar de volgende persoonsgegevens:

  • Naam en emailadres. Jouw emailadres gebruiken wij om jou een bericht terug te sturen en om je enkele keren per jaar te informeren over onze activiteiten via onze &JOY-nieuwsbrief.
  • Als je door een bericht te sturen via de website interesse toont in een activiteit van een van de andere teamleden, melden wij jou per email dat wij jouw naam en emailadres doorsturen naar dit teamlid, zodat hij of zij contact met jou kan opnemen.

Als je deelneemt aan een activiteit van Arnoud & Sam vragen wij naar:

  • jouw telefoonnummer. We voegen jouw nummer toe aan de groeps-app van de activiteit waar jij aan deelneemt zodat we lastminute verzoeken (bijvoorbeeld onverwachte situaties waardoor een les niet kan doorgaan) gemakkelijk aan je kunnen doorgeven.


Je kunt altijd zelf je e-mailadres uit de mailinglist verwijderen door je af te melden via de link onder elke nieuwsbrief die je van ons hebt ontvangen. De groeps-app voor de activiteiten van Arnoud &Sam kan je verlaten wanneer jij dat wilt.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, worden nooit met derden gedeeld en zullen door ons niet voor iets anders gebruikt worden dan de hierboven genoemde doeleinden.